Қаз
для связи с менеджером
Рус
построить маршрут
байланыс телефон
WhatsApp жазыңыз
Тілді өзгерту:
ЖШС «МҚҰ «Доступный кредит» ҚР қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі берген 20.03.2021 г. жылғы №02.21.0043.М лицензиясы
ЖШС «МҚҰ «Доступный кредит» Құпиялылық саясаты
1. Осы Құпиялылық саясаты "Қолжетімді несие" МҚҰ" ЖШС (бұдан әрі-МҚҰ) веб-сайтты пайдалана отырып ала алатын деректерге қатысты қолданылады https://www.dcredit.kz (бұдан әрі Сайт) Интернет желісінде орналасқан.

2. МҚҰ сайт пайдаланушыларының деректерін Қазақстан Республикасы заңнамасының, оның ішінде "Дербес деректер және оларды қорғау туралы"2 013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V Қазақстан Республикасының Заңының талаптары шеңберінде ғана өңдейді. Құпиялылық саясаты (бұдан әрі-Саясат) оның нормаларына сәйкес әзірленді.

3. Пайдаланушының Сайтты пайдалануы оның осы Саясатпен және деректерді өңдеу шарттарымен келісуін білдіреді. Саясат шарттарымен келіспеген жағдайда Пайдаланушы Сайтты пайдалануды тоқтатуы керек.

4. Саясат, сондай-ақ Сайттың басқа да ресми құжаттамасы және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы Сайт пайдаланушылары туралы ақпаратты жинауға, сақтауға, таратуға және қорғауға байланысты қатынастарды реттейді. Осы Саясат пен Сайттың өзге де ресми құжаттары арасында қайшылықтар болған жағдайда, осы Саясат қолдануға жатады.

5. МҚҰ Сайттың нақты Пайдаланушысының дербестендірілген ақпаратын оған сапалы қызмет көрсетуді және оларды есепке алуды қамтамасыз ету үшін ғана пайдаланады. МҚҰ Сайттың бір Пайдаланушысының дербестендірілген деректерін Сайттың басқа Пайдаланушыларына жария етпейді. МҚҰ ешқашан жеке ақпаратты ашық түрде жарияламайды және оны үшінші тұлғаларға бермейді. Мұндай ақпаратты уәкілетті мемлекеттік органдарға беру Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген жағдайлар ғана ерекшелік болып табылады.
6. Пайдаланушы Сайтта орналастырылған кейбір сілтемелерге өткен кезде МҚҰ-ға қатысы жоқ және үшінші тұлғаларға тиесілі басқа компаниялардың сайттарына (қосымшаларына және т.б.) қайта бағытталуы мүмкін екенін білуі тиіс. МҚҰ үшінші тұлғалардың сайттарында орналастырылған мәліметтердің дәлдігі, толықтығы және дұрыстығы үшін жауап бермейді және мұндай сайттарда пайдаланушы қалдырған ақпараттың құпиялылығын сақтау бойынша ешқандай міндеттеме алмайды.

7. МҚҰ осы саясатты сақтау үшін қолдан келгеннің бәрін жасайды, алайда МҚҰ оның нәтижесі ақпаратты ашу болатын МҚҰ ықпалынан тыс факторлар әсер еткен жағдайда ақпараттың сақталуына кепілдік бере алмайды.

8. Осы Саясатқа қатысты мәселелер бойынша мына мекен-жайға хабарласыңыз:
Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Абай даңғылы 107А т. ж.17 индекс 050008.